Co wypada wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co wypada wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji często ma kontakt naprawdę sporo osób i właśnie ten dzień ma to uzmysławiać. Jest to pewnego rodzaju nakłanianie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, by szukali rozwiązania tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby wykluczyć nietolerancję przez edukację, czy też przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji i zachęcanie do braku gnębienia osób dyskryminowanych.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez systematycznie pojawiające się akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni kilku lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w odszukaniu głównych motywów ukazania się braku akceptacji, ale także mają sygnalizować, jak tragiczne mogą być przejawy braku akceptacji dla osób dręczonych. Żeby obeznać się w tym, czym faktycznie jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu czyny, które naprawdę stają się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, zrozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnych kultur.

Jak w naszym kraju celebruje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zgodny apel ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i też okazują duże zrozumienie dla tych osób. Pod wspólnym manifestem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie obwieszczana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy